جستجوگر اخبار تی نیوز

- tnews.ir

بهترین و جامعترین سیستم جمع آوری خبر فارسی و قویترین موتور جستجوی خبر و جستجوگر هوشمند خبر

  4,108   $ 2,752,920.00

| ایده ها

- vacationideas.ir

خبر جدید بزرگترین خبرخوان فارسی که در سال 1394 افتتاح شد

  292,858   $ 22,140.00

خبرخوان فارسی 724

- ir724.ir

بهترین و جامعترین سیستم جمع آوری خبر فارسی و قویترین موتور جستجوی خبر ضمن جمع آوری و دسته بندی، اخبار مورد علاقه کاربران را از بیش از 100 منبع خبری گردآوری می نماید

  703,301   $ 1,200.00