جنگ نرم و عملیات روانی

- psyop.ir

آخرین اخبار حوزه جنگ نرم و عملیات روانی

  625,960   $ 1,440.00

پایگاه خبری دانشجویان بیدار خراسان شمالی

- danesh-bidar.com

اخبار دانشگاهی و دانشجویی در بجنورد، خراسان شمالی و در سطح کشور را در دانشجویان بیدار خراسان شمالی بخوانید

  655,594   $ 1,440.00

Manent - index - intro

- manent.org

manent management entrepreneurship dashboard

  N/A   $ 8.95