سفیرفیلم

- safirfilm.ir

مرکز مستند سفیر

  298,321   $ 21,600.00

جنبش سایبری 313 l ظهور , آخرالزمان , مهدویت , جنگ نرم , امام زمان (عج)

- jc313.ir

فراماسونری , آخرالزمان , سخنرانی , مهدویت , دجال , جنگ نرم , رائفی پور , امام زمان(عج) , ظهور , نشانه های ظهور

  154,740   $ 61,800.00

وب سایت استاد رائفی پور | جنبش مصاف

- masaf.ir

وب سایت رسمی موسسه فرهنگی هنری مصاف پایگاه رسمی انتشار برنامه های استاد علی اکبر رائفی پور

  25,145   $ 423,360.00