پایگاه مجلات تخصصی نور

- noormags.ir

بزرگترین بانک هوشمند مجلات و نشریات تخصصی علوم انسانی و اسلامی

  20,556   $ 517,680.00

Scientific Information Database

- sid.ir

نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور,ارائه رایگان متن کامل مقالات, اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران

  15,278   $ 696,240.00

مجله علوم ورزشی اسپورتفا

- sportfa.ir

اولین نشریه اینترنتی علوم ورزشی

  752,041   $ 1,200.00