เว็บไซต์ของคนวัยมันอันดับ 1 |

- baabinz.com

พ่อแม่ผู้ปกครองโทรเรียกหน่วยดับเพลิงหลังจากที่ลูกชาย 22 ปีของพวกเขาเอวติดอยู่ลึกลงไปในเครื่องใช้ในครัว นานนับ หลายชั่วโมงนักดับเพลิงเขียนบนหน้า

  18,839   $ 565,200.00