Undip | Universitas Diponegoro | Diponegoro University .. Becomes an...

- undip.ac.id

Universitas Diponegoro | Diponegoro University, Semarang Indonesia

  23,733   $ 448,560.00

Veidekke i Norge - Entreprenør, Eiendom, Asfalt, Veivedlikehold, Pukk og Grus

- veidekke.mobi

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 24 milliarder kroner (2014) og 6 400 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og...

  N/A   $ 8.95